• Keičiamas pavadinimas
    2022 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pakeitė pavadinimą į biudžetinę įstaigą „Skaitlis“.

  • Keičiamas pavadinimas
    2022 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pakeitė pavadinimą į biudžetinę įstaigą „Skaitlis“.

  • Keičiamas pavadinimas
    2022 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pakeitė pavadinimą į biudžetinę įstaigą „Skaitlis“.

Mūsų vizija – tapti profesionaliausia ir stipriausia biudžetinių įstaigų apskaitą vedančia įstaiga Lietuvoje, pasižyminčia aukšto lygio profesinėmis kompetencijomis ir nuolat siekiančia geriausių rezultatų..

Mūsų misija – efektyviai ir kokybiškai vykdo aptarnaujamų įstaigų buhalterinę apskaitą. Savo darbu ir optimaliai naudojamais ištekliais, siekia sukurti didžiausią įmanomą vertę klientams, nuolat tobulėjant kaip organizacijai – vardan miesto, visuomenės ir darbuotojų gerovės.

Mūsų vertybės: Profesionalumas | Atsakingumas | Skaidrumas | Pagarba | Bendradarbiavimas | Susiklausymas | Patikimumas | Nuolatinis žinių siekimas | Novatoriškumas

ADMINISTRAVIMAS

Ūkio subjektų priežiūra, finansinių ataskaitų rinkiniai, konsultavimo, planavimo bei kiti dokumentai

TEISINĖ INFORMACIJA

Įstaigos reguliavimo sričiai priskiriami ES ir nacionalinės teisės aktai, jų projektai, tyrimai bei analizės

STRUKTŪRA

Biudžetinės įmonės „SKAITLIS“ struktūra, darbuotojų kontaktai bei pareigybių aprašymai

D.U.K

Pateiktame mokėjimo kvite nurodyta mokėtina suma neteisinga. Kur galima kreiptis?

Atsakymas. Ugdytinio tėvai (globėjai) kreipiasi į Ugdymo įstaigą patikslinimui ar teisingai užpildytas lankomumo žiniaraštis ar perduoti visi teisę į lengvatas suteikiantys dokumentai, ar pateisintos pažymėtos nelankytos dienos. Jeigu visi dokumentai yra perduoti  apskaitą tvarkančiam buhalteriui, bet kvite nurodyta suma neteisinga, prašome rašyti elektroninį laišką: info@skaitlis.lt , nurodant vaiko vardą, pavardę, mokėtojo kodą ir Ugdymo įstaigos pavadinimą.

Kaip gauti kvitą už maitinimo ir ugdymo paslaugas suteiktas įstaigoje į tėvų ( globėjų) elektroninį paštą, jei vaikas lanko Ugdymo įstaigą vykdančią priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

Atsakymas. Tėvai (globėjai) www.svietimas.vilnius.lt platformos skiltyje ,,Mano darželis“ gali išreikšti norą gauti sąskaitą į savo elektroninį paštą. Skiltyje ,,sąskaitos“ uždėti varnelę. Žiūrėti video.

Kaip susigrąžinti už maitinimo ar ugdymo paslaugas permokėtą sumą darželyje ar kitoje neformaliojo ugdymo įstaigoje ?

Atsakymas. Jei tėvai (globėjai) išvykdami iš Ugdymo įstaigos yra permokėję už suteiktas paslaugas, turi Ugdymo įstaigos vadovui pateikti prašymą dėl permokėtos sumos sugrąžinimo. Žr. skiltyje Formos ir šablonai

Kaip užsisakyti e-sąskaitą?

Žr. instrukciją E sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke AB Swedbank 2022 metams